I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

SapfoFest –  pirmasis queer festivalis Baltijos šalyse

 

 

SapfoFest – pirmasis nepriklausomas ir visiškai nemokamas queer bendruomenės iniciatyva rengiamas festivalis Baltijos šalyse. Festivalio tikslas – apjungti bei įgalinti queer bendruomenę, kovoti su diskriminacija ir išankstinėmis nuostatomis, didinti sąmoningumą bei queer asmenų matomumą Lietuvoje ir Rytų Europoje. Be jokios institucines paramos, ketvirtus metus iš eilės festivalis vyksta, klesti ir auga, kuriamas ir puoselejamas savanoriška neatlygintina veikla ir bendruomenine parama. Didelis festivalio organizatorių, savanorių ir bendruomenės ryžtas, ir vis augantis festivalio dalyvių skaičius (2012 m. – 70; 2013 m. – 100; ir 2014 m. – 300) sukūrė klestinčią bendruomeninę erdvę, įgalinančią queer ir bendruomenę augti, mokytis ir stiprėti Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Pasitelkdami tvirčiausius ginklus ‒ švietimą, žinias, kultūrą, ir dalijimąsi patirtimi, siekiame mobilizuoti resursus ateities pokyčiams ir visuomenei kurti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SapfoFest tikslai

 

 

Kasmetinis SapfoFest siekia:

 

  • Stiprinti sąmoningumą seksualinės ir lyčių nelygybės klausimais tiek queer bendruomenėje, tiek už jos ribų Lietuvoje ir Rytų Europoje, ir skatinti šią nelygybę naikinti;

 

  • Parengti plačią praturtinančią edukacinę, kultūrinę, meninę, muzikinę ir sportinę festivalio programą,

 

  • Apjungti ir įgalinti queer bendruomenės narius ir jų draugus kurti ir plėtoti bendruomeniškas visuomenines iniciatyvas ir strategijas socialiniams pokyčiams;

 

  • Didinti socialinę įtrauktį per bendrus edukacinius, kultūrinius, meninius ir sporto užsiėmimus;

 

  • Suteikti prieigą prie bendruomeninių išteklių atskirtį patiriantiems žmonėms, kuriems gali reikėti teisinės, socialinės ar kitokios paramos;

 

  • Sukurti ilgalaikę stabilią erdvę, skirtą queer bendruomenei stiprinti, dalintis žiniomis ir gerąja praktika. 

 

 

 

SapfoFest kontekstas 

 

 

1990-aisiais Lietuva atgavo nepriklausomybę nuo Rusijos, ir yra vadinamoji posovietinė, „pereinamoji“, demokratija. Nepaisant reikšmingų ekonominių pokyčių, įvykusių per pastaruosius dvidešimt penkerius metus, Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, tebegalioja konservatyviųjų „vertybių“ įstatymai, kurie tiesiogiai ir atvirai diskriminuoja LGBT+ asmenis.  Pavyzdžiui, dėl žodinių grasinimų ir fizinių išpuolių, kuriuos organizuoja radikaliosios dešiniosios grupės, Baltic Pride eitynės gali vykti tik su policijos apsauga. Pavojus gresia ir mūsų asmeniniams gyvenimams, o bandymams organizuotis priešinasi aukšti valdančiųjų partijų nariai ir kiti politiniai veikėjai. Taip pat nuolatos varžoma mūsų saviraiškos ir susirinkimų laisvė. 2014-aisiais Lietuvos cenzūros politika pasiekė aukščiausią lygį: buvo uždrausti 3 vaizdo įrašai ir metams sustabdytas knygos su LGBT+ turiniu platinimas, draudimą argumentuojant nepilnamečių apsauga nuo žalingos informacijos. Tokia politika ne tik išstumia queer ir LGBT+ bendruomenes iš socialinio ir politinio gyvenimo Lietuvoje, bet ir draudžia prieigą prie informacijos tiems patiems queer ir LGBT+ asmenims, kuriems reikia labiausiai žinių apie savo teisinę, politinę ir net sveikatos būklę.

 

Homonorminių homoseksualių vyrų matomumas Lietuvoje nuolatos auga ir per pastaruosius keletą metų nemažai gėjų menininkų ir pramogų verslo atstovų viešai prakalbo apie savo seksualinę orientaciją. Vis dėlto queer ir LGBT+ bendruomenės dalis, likusi  už „homonorminio gėjaus“ ribų,, Lietuvoje lieka ignoruojama, marginalizuojama ir ‘neegzistuojanti’. Daugelis tokiu ‘nesančių’ queer ir LGBT+ asmenų Lietuvoje patiria stiprią socialinę ir emocinę atskirtį. 2014-ųjų SapfoFest klausimynuose surinkti empiriniai duomenys rodo, kad tik 3 % respondentų yra atvirai pasakiusios visiems artimoms žmonėms apie ketinimą dalyvauti queer festivalyje. Per SapfoFest įgyta patirtis ir duomenys, surinkti iš ankstesnių festivalių, padeda plėtoti šių metų festivalio darbotvarkę ir programą atsižvelgiant į aktualiausius queer bendruomenės narių poreikius, kurie labiausiai kenčia nuo pažeminimų, patyčių ir diskriminacijos. SapfoFest siekia aktualizuoti ir politizuoti queer ir LGBT+ problemas apimdamas platesnį ratą ‒ įskaitant, bet neapsiribojant ‒ lesbietes, biseksualius, BDSM mėgėjus, aseksualius, nemonogamiškus, interseksualius, poliamoriškus ir translyčius asmenis.

 

 

 

Festivalio ištakos: PiLeFe

 

 

SapfoFest vyksta jau ketverius metus.  2012-aisiais du bendruomenės narės, Sandra ir Agnė, suorganizavo pirmąjį queer festivalį Lietuvoje ‒ PiLeFe (pavadinimo „Piktų lesbiečių festivalis“ akronimas). Per 2012-uosius ir 2013-uosius festivalio pradininkės sukūrė erdvę, kurios kultūrinė ir edukacinė veikla skatino dalytis idėjomis ir sumanymais naujiems projektams bei stiprinti queer bendruomenės Lietuvoje ryšius. PiLeFe negavo jokios institucinės paramos, bet buvo vienareikšmiškai sėkmingas. Festivalis pritraukė apie 80-90 dalyvių 2012-aisiais ir 2013-aisiais. Deja, tik apie 30 dalyvių iš 90 išdrįso būti fotografuojami PiLeFe 2013, ir toks liūdnas skaičius sufleruoja, jog dabartinė politinė ir socialinė situacija Lietuvoje neleidžia daugumai dalyvių viešai parodyti savo veidų dėl galimo pažeminimo, patyčių ir diskriminacijos, taip pat ‒ fizinės grėsmės tiek profesinėje srityje, tiek ir asmeninėje sferoje.

 

 

 

Nauja bendruomeninė iniciatyva

 

 

Ikvepti Sandros ir Agnės, 2014 metais SapfoFest savanoriškai dirbanti bendruomenė susibūrė iš skirtingų socialinių kontekstų ir patirčių. Dalis bendruomenės narių grįžo į Lietuvą įgijusios akademinius laipsnius bei aktyvizmo patirties ivairiausiuose pasaulio miestuose: Londone, Niujorke, Atėnuose, Barselonoje ir daugelyje kitų vietų. Šie žmogaus teisių aktyvistai susiburė dirbančiais Lietuvoje apjungdami savo vietinę ir tarptautinę queer ir LGBT+ aktyvizmo patirtį, žinias, aistrą ir ryžtą, kad sukurtų tvirtesnę queer bendruomenę ir labiau integruotą visuomenę Lietuvoje ir Baltijos Šalyse.

 

Mūsų vizija šiemet yra pritraukti dar daugiau dalyvių, kuriems švietimo, kultūros ir meno veiklos bendroje SapfoFest erdvėje būtų svarbios, naudingos ir ikvepiančios.

 

 

 

Naujas konceptas ir vizija: nuo „piktų lesbiečių“ iki queer festivalio visiems!

 

 

2014-aisiais, siekiant pritraukti daugiau bendruomenės narių ir jų draugų, susibūrusi gausesnė SapfoFest bendruomenė nusprendė šiek tiek pakeisti festivalio pobūdį ir pavadinimą: aršesnysis „PiLeFe“ buvo pakeistas švelnesniu „SapfoFest“. Šis žingsnis buvo itin sėkmingas – praėjusių metų SapfoFest pritraukė daugiau nei 200 dalyvių (daigiau nei dvigubai), ir jo populiarumas nuolatos auga. Tikime, kad festivalis yra labai svarbus ir reikalingas Lietuvoje, kur daugelis vis dar gyvena užsislėpę patamsyje ne tik dėl aplinkinių fobijų, bet ir dėl savo vidinių baimių. Vartodamos švelnesnį pavadinimą, tikimės pritraukti vis daugiau žmonių – tiek queer, tiek bendraminčių ir sąjungininkų -  ir suteikti jiems bendruomenės palaikymą ir paramą. Tad festivalis vis auga ir plečiasi ‒ pradėjome kaip „piktos lesbietės“, o dabar kviečiame visus norinčius – queer, sąjungininkus ir bičiulius - prisijungti prie SapfoFest!

 

 

 

Atvirumas ir matomumas

 

 

Mes tvirtai tikime, jog nuolatinis bendruomenės stiprinimas ir ugdymas yra būtinybė, tačiau taip pat tikime, jog būtina didinti queer ir LGBT + bendruomenės matomumą, ir atstovavimą Lietuvos politinėje ir visuomenineje erdėje. Tad šiemet intensyviai ieškome efektyvių būdų komunikuoti su likusia visuomenės dalimi ir atvirai prašnekti apie queer ir LGBT+ bendruomenės marginalizavimą ir jos atsiskleidimą. Bendradarbiausime su vietos ir tarptautine žiniasklaida, kad SapfoFest ir queer bendruomenė taptų matomi ir žinomi plačiajai visuomenei, už queer judėjimo ribų Lietuvoje ir pasaulyje.

 

Atvyk, prisidėk ir tapk SapfoFest judėjimo dalimi!